Editor in Chief:
  o  Drs. Ahmad Masykuri, S.S.,M.M. (Perpustakaan Nasional RI, Indonesia)

Editor:
  o Dra. Utami B.Haryadi, M.Lib. (Universitas Indonesia, Indonesia)
  o T.Syamsul Bahri, S.H.,M.Si.(Perpustakaan Nasional RI, Indonesia)
  o Dra. Arifah Sismita, M.Si. (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI, Indonesia)
  o Wardiyono, S.S.MBA. (Universitas YARSI Jakarta, Indonesia)
  o Dra.Opong Sumiati, M.Si. (Perpustakaan Nasional RI, Indonesia)

Copy Editor:
  o Drs.Fuady Munir, M.Si. (Universitas YARSI Jakarta, Indonesia)

Layouter:
  o Destiya Prabowo, M.Hum. (Perpustakaan Nasional RI, Indonesia)

Proofreader:
  o R. Priyo Sularso, S.E. (Perpustakaan Nasional RI, Indonesia)

Sekretariat:
  o Farli Elnumeri, S.S.,M.Hum. (Ikatan Pustakawan Indonesia, Indonesia)
  o Wahid Nashihuddin, SIP. (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI, Indonesia)